Friday, 30 Jul 2021
Strona: Home Oferta Polityka Jakości
Polityka jakości
There are no translations available.

Każde zlecenia traktowane jest indywidualnie z pełnym zaangażowaniem i z zastosowaniem wszelkich możliwych środków w celu dostarczenia Klientowi tłumaczenia najwyższej jakości w pełni zrozumiałego dla strony otrzymującej później tłumaczenie.

Każde zlecenie jest sprawdzane dwukrotnie przez tłumacza przysięgłego oraz przez korektora w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości lub literówek. W uzasadnionych przypadkach tekst jest sprawdzany przez eksperta z danej dziedziny.

Każde zlecenie jest traktowane jako poufne, a zlecone tłumaczenia zawsze są zwracane Klientowi w nienaruszonym stanie.

Każde tłumaczenie jest wykonane ręcznie bez użycia oprogramowania do maszynowego przekładu tekstu.