Friday, 30 Jul 2021
Strona: Home Cennik Tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia przysięgłe PDF Print E-mail
There are no translations available.

Za stronę przyjmuje się 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.  w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenie 1 strony

na język polski

na język angielski

(tryb zwykły na następny dzień)

30,00 zł

35,00 złTryb express (w dniu zlecenia): +50%
Tryb super express (w ciągu 10-20 minut lub w obecności klienta lub w weekendy i święta): +100%
Odpis tłumaczenia: 20% stawki podstawowej
Weryfikacja/poświadczenie: 30% stawki podstawowej

Powyższe ceny dotyczą tłumaczenia jednej strony. Tłumaczenia większej ilości stron podlega negocjacjom, a termin ich wykonania jest ustalany indywidualnie.

Obliczenie ilości stron następuje po tłumaczeniu. Należy pamiętać o tym, że ilość stron tekstu źródłowego często różni się od ilości stron gotowego tłumaczenia (przetłumaczony tekst może okazać się dłuższy ze względu na inną składnię, słownictwo i specyfikę danego języka).

Typowe dokumenty przysięgłe 1 stronicowe: odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, świadectwo chrztu, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, dyplom ukończenia studiów wyższych, poświadczenie zameldowania, prawo jazdy, umowa kupna-sprzedaży, zaświadczenie US, ZUS, UP, KRUS itp., zwolnienie lekarskie, adnotacja apostille, świadectwo kwalifikacyjne lub czeladnicze, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, zaświadczenie UDT, deklaracja zgodności itp.

Typowe dokumenty przysięgłe 2 i więcej stronicowe: odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, dowód rejestracyjny, świadectwa szkolne i dojrzałości, indeksy, zaświadczenia o ukończeniu kursu, pełnomocnictwa, umowy o pracę, wyciągi bankowe, karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta szczepień-uodpornienia, świadectwo pracy, akty notarialne, umowy i pełnomocnictwa, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, świadectwo homologacji, książeczka szczepień lub książeczka zdrowia dziecka, dokumentacja szpitalna, wyroki i postanowienia sądowe, akty oskarżenia, protokoły przesłuchań itd.