Friday, 30 Jul 2021
Strona: Home Cennik Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne
Tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne PDF Print E-mail
There are no translations available.

Strona obliczeniowa w tym przypadku to 1600 znaków typograficznych (wraz ze spacjami). Ilość znaków w tłumaczeniu ustala się na podstawie statystyki dokumentu dostępnej w edytorze Microsoft Word. Po podzieleniu ilości znaków przez 1600 otrzymuje się ilość stron (wynik zaokrąglamy do pół strony).


Tłumaczenie 1 strony

na język polski

na język angielski

zwykłe

30,00 zł

35,00 zł

specjalistyczne

35,00 zł

40,00 zł


Korekta 1 strony tekstu: 10 zł

Podane ceny są cenami brutto i pozostają bez zmian od rozpoczęcia działalności (mimo recesji, złych koniunktur, kryzysu)


Tłumaczenia ustne

1h zegarowa pracy tłumacza na terenie miasta Suwałki

60,00 zł

1h zegarowa pracy tłumacza z dojazdem

100,00 zł


W przypadku tłumaczenia poza miejscem zamieszkania tłumacza zleceniodawca pokrywa koszty przejazdu, wyżywienia lub ewentualnego zakwaterowania tłumacza.